Hoe werkt examengarantie?

Met de examengarantie heb jij als leerling extra zekerheid om het rijbewijs te halen. Zo bieden wij bij onze complete rijopleidingen de garantie aan in combinatie met een adviestraject en tussentijdse toets. Zodra de 2thePoint instructeur aangeeft dat je klaar bent voor het CBR praktijkexamen en je daarnaast ook voldoet aan de voorwaarden dan kun je op onze kosten een herexamen afleggen wanneer het onverhoopt de eerste keer toch niet is gelukt.

Waarom is er een examengarantie?

Het CBR praktijkexamen is een momentopname, soms ben je extra zenuwachtig waardoor je minder presteert dan in de reguliere lessen. Het kan ook voorkomen dat externe factoren jouw eindresultaat beïnvloeden waardoor het net niet is gelukt. Omdat wij vertrouwen hebben in jou als leerling en jouw instructeur tijdens de reguliere lessen heeft geconstateerd dat je klaar bent voor het praktijkexamen komen wij je tegemoet in de kosten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je hebt een proefles gevolgd.
  • De examengarantie geldt voor iedere startende leerling.
  • Het advies van de rijinstructeur, v.w.b. het aantal lessen is opgevolgd.
  • Alle huiswerkopdrachten zijn gemaakt.
  • Voldaan aan de financiële verplichtingen.
  • Het vereiste en nog geldige theoriecertificaat behaald en in je bezit.
  • De instructies gedurende de opleiding opgevolgd.
  • De rijopleiding is niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken.
  • De rijschool behoudt zich het recht voor om tijdens de opleiding het advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen.