We houden je privégegevens privé

In dit privacy statement hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement geldt voor al onze klanten en kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Rijschool 2thePoint uw gegevens beschermt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rijschool 2thePoint.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2021.

1. Uw gegevens

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Rijschool 2thePoint van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die Rijschool 2thePoint in Nederland op de markt brengt. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

 • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt
 • Wij verzamelen alleen gegevens die bijdragen aan een optimale kwaliteitsservice
 • Wij limiteren de toegang tot uw gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden
 • Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie
 • Wij verifiëren de identiteit van de klanten die ons bellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens
 • Wij vragen u met nadruk om uiterst zorgvuldig met uw logingegevens en wachtwoorden om te gaan om misbruik te voorkomen
 • Wij eisen van ondernemingen waar wij mee samenwerken dat zij conform onze principes handelen
 • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen


Persoonsgegevens
Als u zich aanmeldt als klant van Rijschool 2thePoint, bij ons een rijles afneemt, of contact met ons opneemt, verwerkt Rijschool 2thePoint uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als klant vraagt Rijschool 2thePoint onder meer uw naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Als u een account aanmaakt op de planningstool van Rijschool 2thePoint dan wordt u daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Al deze gegevens worden door Rijschool 2thePoint verwerkt. Ook nadat u zich heeft aangemeld, worden gegevens van u geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u zelf bewust gegevens achterlaat, een annulering meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door Rijschool 2thePoint verwerkt.

2. Gebruik van gegevens

Dienstverlening
Rijschool2thePoint verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het kunnen geven van rijlessen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van wijzigingsverzoeken of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Inschakelen derden
Rijschool 2thePoint schakelt derde partijen in bij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Rijschool 2thePoint de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Beveiliging van ons netwerk en systemen
Rijschool 2thePoint draagt zorg voor beveiliging van haar netwerk en systemen. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wij laten daarnaast regelmatig onze systemen en netwerk controleren door beveiligingsexperts en volgen hun adviezen nauwgezet op.

Bewaartermijn en voldoen aan wettelijke verplichtingen
Rijschool 2thePoint is op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en aan bevoegde autoriteiten. Rijschool 2thePoint bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Recht op inzage, correctie en vergetelheid van uw persoonsgegevens
Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U dient hiervoor contact op te nemen met onze klantenservice of via privacy@rijschool2thepoint.nl. Tevens heeft u het recht om vergeten te worden; dit houdt in dat wij alle gegevens die wij van u hebben geregistreerd en die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden volgens wetgeving, uit onze systemen verwijderen. Hiervoor kunt u tevens contact met ons opnemen.

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?Conform geldende wetgeving willen wij jou graag laten weten op basis van welke  ‘juridische gronden’ wij jouw gegevens gebruiken.
We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Rijschool 2thePoint, zoals jouw aankoop van een rijlespakket of andere dienst.
Dit is het geval bij:

 • Aanvraag proefles
 • Afnemen van rijles en/of examen
 • Afname van Theorielessen
 • Contact met onze klantenservice of rijinstructeurs

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’.
Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy.
Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de website
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening.
Het betreft dan deze partijen: accountant, betaalpartners of IT-dienstverleners.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Rijschool 2thePoint. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen en kiezen voor opslag binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Dit klinkt lekker makkelijk, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen.
Dit zijn ze:

 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
 • Camerabeelden van onze auto’s (dashcams) bewaren we niet langer dan 3 dagen. Tenzij we de beelden nodig hebben en verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 3 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Wat zijn jouw rechten?

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.
En wil je helemaal geen cookies meer? Ook dat kan je zelf regelen. Lees in ons cookiestatement hoe je dat doet.

We willen zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.
Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Rijschool 2thePoint.

Mailen:
privacy@rijschool2thepoint.nl

Schrijven:
Suyderbon 45
2465 BS Rijnsaterwoude
t.a.v. Data Protection Officer.

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Rijschool 2thePoint omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Wij zijn Rijschool 2thePoint
Dit is ons KvK-nummer: 54615380 te Den Haag

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen:085- 3031414
Mailen: privacy@rijschool2thepoint.nl

Schrijven:
Suyderbon 45
2465 BS Rijnsaterwoude
t.a.v. Data Protection Officer

Privacy